ระบบสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ นครชัยแอร์ สามารถติดตามรถในการเดินทางได้ ^^ (Tracking)
รับตั๋วออนไลน์ที่ชำระผ่านAppของธนาคารค่ะ
 
 
       
   
   
    เลื่อนตั๋วเงื่อนไขพิเศษช่วงวิกฤตโควิด สามารถเลื่อนไม่ระบุวันเดินทางภายใน 365 วัน นับจากวันที่ระบุบนตั๋ว เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเลื่อนตั๋วตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด  
 
 
  เดินทาง:   เที่ยวเดียว                                  ไป - กลับ  
ต้นทาง: จุดขึ้น:
ปลายทาง: จุดลง:
 
ออกเดินทาง:
 เลือก
เดินทางกลับ:  
 เลือก
 
จำนวนผู้เดินทาง:
 
 • สามารถจองตั๋วเที่ยวเวลาเร็วที่สุดได้     12ชม.    ก่อนถึงรถออก
 • ต้องชำระเงินภายใน 3ชม. หลังจากได้รหัสจองแล้ว
 • จองได้สูงสุด 6  ที่นั่งต่อรายการ(กรณีจองตั๋ว
      ไป-กลับ ขาไประบุได้ 3ที่นั่ง ขากลับ 3ที่นั่ง)
 • เมื่อทำรายการสมบูรณ์จะได้รหัสจองเพื่อนำ
      ไปชำระผ่าน Counter Service / ATM     ธ.กรุงเทพ(เท่านั้น) ภายในระยะเวลา 
      ที่กำหนด

 • จองตั๋ว
 • สามารถซื้อตั๋ว เที่ยวเวลาเร็วที่สุดได้ 1ชม.     ก่อนรถออก
 • ซื้อตั๋วได้สูงสุด10ที่นั่งต่อรายการ(กรณีซื้อ
      ตั๋วไป-กลับ ขาไประบุได5 ที่นั่ง ขากลับ5
      ที่นั่ง)
 • ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต(Visa, Master,
      JCB) /     เดบิต(ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ,
      ธ.กรุงไทย)
 • Rabbit Line Pay


 • ซื้อตั๋ว
   

  กำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและยินยอมเปิดเผยข้อมูลสวนบุคคลของท่านเพื่อรับการบริการกับกลุ่มบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด หากมีข้อสงสัยสามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ นโยบายความเป็นส่วนตัว ในเว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com